Evaluación externa

Bolívia

Avaluació del projecte “Ús i maneig adequat de l’aigua per al consum humà a les comunitats de Pocona i Tapacari” per part de l’Estudi CE Arquitectes i Enginyers

Aquesta missió tècnica té com a finalitat avaluar el projecte “Ús i maneig adequat de l’aigua per al consum humà a les comunitats de Pocona i Tapacari” de l’entitat Enginyeries sense Fronteres. La intervenció es localitza en diferents comunitats dels municipis de Pocona i Tapacari pertanyents al departament de Cochabamba.

A les comunitats seleccionades es van dur a terme tallers d’educació en bones pràctiques d’higiene i salut i construcció dels sistemes d’aigua amb capacitació en la reparació i el manteniment de les instal•lacions.

Segons l’informe d’avaluació, aquest projecte ha suposat una millora pertinent i significativa en la vida de les famílies i els habitants de les comunitats.

Documental