Seguiment 2014

La missió tècnica té dos objectius principals: d’una banda, reprendre el contacte amb la regió de Tànger-Tetuan per impulsar el Parc Natural Regional de Bouhachem i, en segon lloc, fer una visita de seguiment de projectes subvencionats a la zona.

En el III Pla Director, Marroc està definit com un dels països prioritaris i de destinació preferent de les actuacions de cooperació bilateral directa.

Respecte a les actuacions de cooperació directa, durant els anys 2010, 2011 i 2012, la Direcció General de Cooperació va participar en un programa de cooperació bilateral directa amb la regió de Tànger-Tetuan i el programa “Art Gold” de les Nacions Unides. Amb l’objectiu de millorar les condicions de vida de la població rural de l’àrea de Bouhachem, el projecte va donar suport a les autoritats locals en la identificació, la realització i la gestió del Parc Natural Regional de Bouhachem. Durant la missió, hi va haver reunions de treball i coordinació amb els actors locals principals, la regió de Tànger – Tetuan – Al Hoceima, la Delegació del Ministeri de Turisme, la Delegació del Ministeri de Medi Ambient, la mancomunitat de municipis de Bouhachem, la municipalitat de Dardara, la municipalitat de Tanakoub i el delegat al Marroc de la Junta d’Andalusia i el Fons Andalús de Municipis per a la Solidaritat Internacional (FAMSI).

Els projectes subvencionats d’ONGD de les Illes Balears visitats foren els següents:

  • “Empoderamiento de los jóvenes a través del potencial social, cultural y medioambiental de su entorno, sin discriminación de género 2010” (STEI-i i ATED)
  • Alfabetització i millora de rendes de les dones al douar Beni Zid (STEI-i i ATED)
  • Integració socioeconòmica i mediambiental de la població dels barris marginals a la zona urbana de Xauen (STEI-i i ATED)

Estades formatives a les Illes Balears de professionals de països en desenvolupament (Fundació Amaranta i Casa Adoratrices de Tànger)