Pla Director de la Cooperació Balear

El Pla Director de Cooperació és un document de planificació quadriennal que estableix la política de cooperació per al desenvolupament del Govern de les Illes Balears. El Pla Director fixa, per a un període de quatre anys, les línies generals i les directrius bàsiques de la política de cooperació i estableix tot un seguit de prioritats i criteris a l’hora de distribuir el pressupost, amb l’objectiu d’evitar la dispersió dels ajuts i fer que siguin més efectius.

El Pla és un full de ruta per a la cooperació balear, que vol aportar més coherència a la política de cooperació del Govern.

Des de la creació de la Direcció General de Cooperació l’any 1999, s’han aprovat tres plans directors de la cooperació balear

 

III Pla Director 2016-2019

II Pla Director 2012-2015

I Pla Director 2008-2011