II Pla Director 2012-2015

El II Pla Director, aprovat l’any 2012, recull els principis, les modalitats i els instruments de la cooperació de les Illes Balears i augmenta la concentració geogràfica, atès que únicament fixa nou països prioritaris (elimina la classificació de preferents), alguns dels quals, a la vegada, tenen prioritzades determinades regions. També fixa els sectors d’actuació prioritaris en cada un dels tres àmbits bàsics d’intervenció: la cooperació per al desenvolupament, l’acció humanitària i l’educació per al desenvolupament.

II Pla Director 2012-2015

Revisió Pla Director 2012-2015