Pròpia

Durant l’any 2012, s’ha organitzat la següent activitat formativa:

 ♦ Formació destinada a ONGD i persones amb conèixements de formulació i avaluació de projectes de cooperació al Desenvolupement:

 ♦ Enfocament Basat en Drets Humans (EBDH)

Curs de Sobirania Alimentària