República Dominicana

El “Proyecto para la Construcción y puesta en funcionamiento de un Centro de Capacitación y Producción Propgresando en los Alcarrizos” (2017) té com a objectiu la construcció d’un centre de capacitació.

El projecte cerca contribuir a l’erradicació de la pobresa de famílies de zones vulnerables a través de al millora de la qualitat de la formació tècnic-professional.

Amb una durada prevista de vint-i-quatre mesos, les activitats s’iniciaran una vegada es transfereixi la subvenció. S’espera que l’assoliment dels resultats programats beneficiarà de forma directa, cada any, a 1.000 persones residents en Los Alcarrizos i zones limítrofs. Els responsables locals a República Dominicana garanteixen amb la seva capacitat, experiència i presència en la regió el compliment de les actuacions programades en la matriu del projecte.

L’aportació econòmica de la DGC per dur a terme el projecte és de 250.000€ i el cost total d’aquest són 270.000€ (145.000€ per a l’any 2018 i 125.000€ per a l’any 2019).