Oficina de Cooperació

Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS)

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, a través de la Direcció General de Cooperació, anualment subscriu un conveni amb la Universitat de les Illes Balears. La UIB és considerada agent social en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament.

Mitjançant l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS), la UIB gestiona les actuacions del conveni següents:

  • Programa de beques perquè l’alumnat de la Universitat de les Illes Balears faci pràctiques en el marc de la cooperació per al desenvolupament.
  • Realització de cursos en matèria de cooperació per al desenvolupament.
  • Programa de sensibilització i voluntariat universitari en cooperació per al desenvolupament.
  • Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament (CD2).

Convocatòria d’ajuts per dur a terme projectes de cooperació universitària per al desenvolupament generats per equips de la UIB

Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat

CD2, Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament