Oficina de Cooperació

Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS)

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, a través de la Direcció General de Cooperació, anualment subscriu un conveni amb la Universitat de les Illes Balears. La UIB és considerada agent social en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament.

Mitjançant l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS), la UIB gestiona les actuacions del conveni següents:

  • Programes de mobilitat internacional en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament:  Programa de beques de pràctiques i Programa d’Estades Solidàries
  • Programa de transversalització de l’Agenda 2030: Accions formatives específiques en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 i Programa d’innovació docent i altres iniciatives acadèmiques.
  • Programa de formació, sensibilització i recerca en cooperació al desenvolupament:Programa de sensibilització i formació;  Convocatòria d’ajuts per a accions d’educació per al desenvolupament per a una ciutadania global i Recerca en cooperació al desenvolupament.
  • Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament (CD2)
  • Convocatòria d’ajuts per dur a terme projectes de cooperació universitària al desenvolupament (CUD) generats per equips de la UIB.

Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat

Portal de voluntariat UIB

Formació en cooperació al desenvolupament i solidaritat

Cicle de sessions monogràfiques de l’Agenda 2030

CD2, Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament